Over de Diplomatieke Vertegenwoordiging

Locatie

De Vertegenwoordiging van Vlaanderen is gevestigd in de rue Euler, 6 in Parijs. De Vertegenwoordiging bevindt zich in het politieke en diplomatieke centrum van de Franse hoofdstad.

Op hetzelfde adres houdt ook Flanders Investment and Trade (FIT) kantoor. Het Agentschap voor Internationaal Ondernemen begeleidt Vlaamse bedrijven op de Franse markt en ondersteunt buitenlandse bedrijven die in Vlaanderen willen investeren. Tourisme Belgique Flandre et Bruxelles heeft eveneens een kantoor bij de Vlaamse Vertegenwoordiging in Parijs. Het is hun taak toerisme naar Vlaanderen en Brussel te promoten.

Taken

De Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Parijs is het diplomatieke aanspreekpunt van de Vlaamse Regering in Frankrijk. De Vertegenwoordiging maakt deel uit van het diplomatieke personeel van de Belgische Ambassade.

De Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Parijs behartigt alle bevoegdheden van de Vlaamse Regering in Frankrijk - investeringen en handelsactiviteiten van bedrijven uitgezonderd.  Het gaat om alle domeinen waarvoor Vlaanderen in België bevoegd is zoals onderwijs, gezondheidszorg, sociaal welzijn, de federale staatsstructuur, wetenschap en innovatie, landbouw, leefmilieu, cultuur, kunsten en erfgoed. De Vertegenwoordiging in Parijs is ook bevoegd voor contacten met de internationale organisaties UNESCO en OESO in Parijs en met de Raad van Europa in Straatsburg.

De opdracht van de Vertegenwoordiging bestaat erin Vlaanderen op de kaart te zetten in het ambtsgebied, onder meer door gerichte communicatie en samenwerking. Daarnaast moet de Vertegenwoordiging opportuniteiten voor samenwerking met Vlaanderen detecteren, rapporteren over relevante politieke en andere ontwikkelingen in het ambtsgebied, overleg plegen en onderhandelen met partners in het ambtsgebied. Tot slot hoort de Vertegenwoordiging deel te nemen aan representatieve activiteiten.